Category:Rodzaj zabytku - kość słoniowa

From Tarcze

Jump to: navigation, search

Tarcze, których wizerunek znajdziemy na przedmiotach wykonanych z kości słoniowej.

Personal tools