Category:Rodzaj zabytku - kapitel

From Tarcze

Jump to: navigation, search

Tarcze, których wizerunek znajdziemy wyryte na kapitelach kolumn.

Personal tools