Category:Rodzaj tarczy - pawęż

From Tarcze

Jump to: navigation, search

Tarcze w typie pawęży, o kształcie prostokąta lub trapeza.

Personal tools